Waterlaag

Bomen, planten, schimmels en dieren kunnen niet zonder water. Water in een voedselbos trekt veel dieren en planten aan. Een natuurlijke beek of gegraven sloot langs of door een voedselbos is ideaal, maar dat is niet altijd haalbaar. Daarom kunnen er één of meerdere vijvertjes gemaakt worden. Deze kunnen gevuld worden door grondwater of dienen als opvang van regenwater. In het laatste geval moet de vijver wel een waterdichte bodem hebben, anders zakt het water snel de bodem in.
De waterpartij levert ook heel bijzondere, eetbare planten op. Denk aan de watermun, of de wortels van de gele lis. Waterkers is ook een plantje dat goed in de waterlaag past.

Watermunt

Watermunt