Op Woensdag 3 november 2021 komt wethouder Bredemeijer naar het Voedselbos voor de officiële opening. De wethouder zal een overeenkomst ondertekenen met Stichting De Tuinen van Mariahoeve over het beheer en onderhoud van het voedselbos. Alle vrijwilligers, buurtbewoners en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om bij deze gelegenheid aanwezig te zijn.
Tegelijkertijd met het Voedselbos wordt ook het vlinderpad langs de sloot tussen Catharinaland en Biancaland officieel in gebruik genomen.

Het programma start om 15:30 in de moestuin Catharinahof, aan het Catharinaland. Daar zal aandacht worden besteed aan de herinrichting van de straat. Kinderen kunnen zich laten schminken en aankleden als bij of vlinder. Rond 16:00 uur komt de wethouder en gaan we in optocht, met muziek, naar het vlinderpad. De wethouder plant hier een boom. Daarna lopen we gezamenlijk naar het Voedselbos. Rond 16:30 u zullen we daar aankomen. Na de ondertekening van de intentieverklaring sluiten we feestelijk af met een hapje en een drankje, verzorgd door Lichtpuntjes van Mariahoeve. Victor Aangenaam zal een circusact doen met groente, fruit en vlinders. Rond 17:00 uur is het programma afgelopen.
Bij slecht weer verplaatsen we het programma naar Buurthuis De Landen (Isabellaland 259).

3 november, vanaf 15:30 uur, opening Vlinderpad en Voedselbos Mariahoeve.

Het is zo ver. 6 maart gaan we voor het eerst aan de slag in het voedselbos. Tussen 12:30 en 15:00 uur zijn Marjan en Jan aanwezig om aantal klussen uit te voeren en om uitleg te geven over het voedselbos en wat we er mee willen.
Aanmelden via : voedselbosmariahoeve@gmail.com of via onze facebookpagina facebook.com/voedselbosmariahoeve

Iedereen is welkom, maar we houden wel gepaste afstand natuurlijk. Gereedschap meenemen mag, maar hoeft niet. Er zijn voldoende scheppen, schoffels en harken aanwezig.

Dit pad wordt schoongemaakt

Welke klussen gaan we doen?
Om te beginnen gaan we het half verharde pad en de halve cirkel schoonmaken. Het pad is in de loop van de jaren nogal overgroeid met gras en andere planten. Van de oorspronkelijke breedte is nog maar een smal paadje over. Dat gaan we schoonmaken en waar nodig herstellen.
We gaan een begin maken met de takkenwal die het voedselbos van de ecologische zone gaat scheiden. Er zullen nog niet veel takken zijn, maar we kunnen al wel de eerste palen in de grond plaatsen.
Verder gaan we het zwerfvuil dat om de locatie ligt opruimen. Als er tijd en spierkracht voor is gaan we ook de grond schoonmaken, op plaatsen waar we bomen en struiken willen planten.

Kom dus langs op 6 maart. Meld je aan via Voedselbosmariahoeve@gmail.com